VÆLG SPROG:
 • Dansk
 • English

Persondata

Aabenraa, d. 01.05.2018Behandling af persondata

HJH Maskiners samarbejde med ansatte, kunder og andre samhandelsparter gør det nødvendigt, at HJH Maskiner registrerer, opbevarer og på anden måde behandler personoplysninger om ansatte, kunder og samhandelsparter.

HJH Maskiner har løbende fokus på, at denne behandling af personoplysninger sker på en sikker måde og at personoplysningerne holdes opdaterede, herunder slettes, når der ikke længere er behov for at opbevare dem.

Såfremt du, som en af de ovenstående, er omfattet af reglerne omkring behandling af persondata, skal du være bekendt med følgende retningslinjer for HJH Maskiner.Videregivelse af persondata

HJH Maskiner videregiver udelukkende data til tredjepart (andre virksomheder eller personer), hvis en af nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Videregivelsen sker efter vores generelle forretningsbetingelser, der fordrer, at vi kan videregive kontaktoplysninger og geografiske oplysninger til samhandelspartnere, der har brug for disse for at kunne udføre opgaver eller aftage/levere produkter aftalt med dig.
 • Videregivelsen sker med hjemmel i lovgivningen, f.eks. indberetning til offentlige myndigheder.
 • Videregivelsen sker efter skriftlig samtykke fra dig, f.eks. ved tegning af forsikring ol.Indsigtsret, berigtigelse og sletning

Du har ret til at anmode om indsigt i forhold til de oplysninger, som vi behandler.

Du har ret til at få følgende oplysninger om dine persondata:

 • Om der behandles persondata
 • Hvilke persondata der behandles
 • Formålet med behandlingen af persondata
 • Om der behandles både alm. persondata og følsomme persondata
 • Hvilket tidsrum persondata behandles, herunder opbevares

Du har desuden ret til at:

 • Anmode om berigtigelse eller sletning
 • Indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er uenig i HJH Maskiners behandling af persondata

Du har ret til at få ukorrekte oplysninger om dig selv berigtiget. Du må selv tage initiativ til en sådan berigtigelse.

Du kan anmode om at få slettet dine personoplysninger. HJH Maskiner kan dog afvise din anmodning om sletning, hvis der er hjemmel til at beholde data i form af lovgivning, kontrakter, arkiveringsregler iht. Bogføringsloven m.m.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder indenfor indsigt, berigtigelse eller sletning skal du kontakte vores kontor. Vi anbefaler en skriftlig kontakt, evt. pr. mail, af hensyn til efterfølgende dokumentation.Udlevering af data

Du har ret til at få udleveret en kopi af de persondata som HJH Maskiner behandler omkring dig.

Kopien kan både udleveres til dig eller, på opfordring fra dig, til andre.

Udlevering af data vil ske på et almindeligt læsbart format.Samtykke

HJH Maskiner anvender i flere forskellige sammenhæng samtykke omkring behandlingen, herunder videregivelse af persondata.

Det skal understreges, at et samtykke altid er en frivillig tilkendegivelse omkring en behandling af personoplysninger.

Dette betyder, at du til hver tid kan tilbagetrække dit samtykke og at HJH Maskiner derefter ophører behandling, herunder opbevaring, af persondata med hjemmel i samtykket.

Såfremt der er anden hjemmel omkring behandlingen af de specifikke persondata, som f.eks. lovhjemmel, kontrakter, andre aftaler e.l. vil HJH Maskiner fortsat kunne behandle de specifikke persondata.